FF100R12KS4

1200 V dual IGBT module

半桥 62 mm 1200 V 100 A 双开关 IGBT 模块,采用支持高频开关的第二代快速IGBT,是您设计工作的不二之选。

特征描述
潜在应用
 • 高短路能力

 • 自限制短路电流

 • 低开关损耗

 • 出色的坚固性

 • 具有正温度系数的VCEsat

 • 封装的 CTI > 400

 • 高爬电距离和电气间隙


 • 电机控制和驱动

 • 不间断电源(UPS)

 • 风能系统解决方案

11.png优势

 • 灵活性

 • 出色的电气性能

 • 高可靠性

 • 灵活性

 • 出色的电气性能

 • 高可靠性

FF100R12KS4.png

技术参数

ParametricsFF100R12KS4
ConfigurationDual
Dimensions (length)106.4 mm
Dimensions (width)61.4 mm
Housing62 mm
IC(nom) / IF(nom)100.0 A
IC   max100.0 A
QualificationIndustrial
TechnologyIGBT2 Fast
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)3.2 V
VF (Tvj=25°C typ)2.0 V
Voltage Class1200.0 V

FF系列62MM封装型号列表

图片型号

 V

技术

电流

(A)

VCE(sat)   Tvj=25°C typVF   Tvj=25°C
     typ

封装结

(MM)

长宽

(MM)

宽度

(MM)

QQ截图20200326150106.pngFF100R12KS41200V IGBT2   Fast100A 3.2V2V62MM106.461.4
FF150R12KT3G1200VIGBT3   - T3150A 1.7V1.65V62MM106.461.4
FF150R12KE3G1200VIGBT3   - E3150A 1.7V1.65V62MM106.461.4
FF150R17KE41700VIGBT4   - E4150A 1.95V1.65V62MM106.4 61.4
FF150R12KS41200V IGBT2   Fast150A3.2V2V62MM106.4 61.4
FF150R12KS4_B21200VIGBT2   Fast150A3.2V2V62MM106.461.4
FF200R12KT31200VIGBT3   - T3200A1.7V1.65V62MM 106.461.4
FF200R12KT3_E1200VIGBT3   - T3200A1.7V1.65V62MM106.4 61.4 
FF200R12KT41200VIGBT4   - T4200A1.75V1.65V62MM 106.4 61.4
FF200R12KE41200VIGBT4   - E4200A1.75V1.65V62MM106.4 61.4
FF200R12KE4P1200VIGBT4   - E4200A1.75V1.65V62MM 106.461.4 
FF200R12KE31200VIGBT3   - E3200A1.75V1.65V62MM106.4 61.4 
FF200R06KE3600VIGBT3   - E3200A 1.45V1.55V62MM106.4 61.4 
FF200R17KE31700VIGBT3   - E3200A2V1.8V62MM106.4 61.4 
FF200R12KS41200VIGBT2   Fast200A 3.2V2V62MM106.4 61.4  
FF200R12KS4P1200VIGBT2   Fast200A3.2V2V62MM106.4 61.4 
FF300R12KT3P_E1200VIGBT3   - T3300A1.7V1.65V62MM106.4 61.4 
FF300R12KT3_E1200VIGBT3   - T3300A1.7V1.65V62MM106.4 61.4 
FF300R12KT31200VIGBT3   - T3300A1.7V1.65V62MM106.4 61.4 
FF300R12KT4P1200VIGBT4   - T4300A1.75V1.65V62MM106.4 61.4
FF300R12KT41200VIGBT4   - T4300A1.75V1.65V62MM106.4 61.4
FF300R06KE3600VIGBT3   - E3300A1.45V1.55V62MM106.4 61.4 
FF300R12KE31200VIGBT3   - E3300A1.7V1.65V62MM106.4 61.4 
FF300R06KE3_B2600VIGBT3   - E3300A1.45V1.55V62MM106.4 61.4 
FF300R07KE4650VIGBT4   - E4300A1.55V1.55V62MM106.461.4 
FF300R17KE41700VIGBT4   - E4300A1.95V1.8V62MM106.461.4 
FF300R12KE4_E1200VIGBT4   - E4300A1.75V1.65V62MM106.461.4 
FF300R12KE4P1200VIGBT4   - E4300A1.75V1.65V62MM106.461.4
FF300R12KE41200VIGBT4   - E4300A1.75V1.65V62MM106.461.4 
FF300R12KE4_B21200VIGBT4   - E4300A1.75V1.65V62MM106.461.4 
FF300R17KE4P1700VIGBT4   - E4300A1.95V1.8V62MM106.461.4 
FF300R12KS4P1200VIGBT2   Fast300A3.2V2V62MM106.461.4
FF300R12KS41200VIGBT2   Fast300A3.2V2V62MM106.461.4
FF400R12KT3P_E1200VIGBT3   - T3400A1.7V1.65V62MM106.461.4 
FF400R12KT4P1200VIGBT4   - T4400A1.65V1.65V62MM106.461.4
FF400R07KE4650VIGBT4   - E4400A1.55V1.55V62MM106.461.4
FF400R17KE4_E1700VIGBT4   - E4400A1.95V1.8V62MM106.461.4
FF400R17KE41700VIGBT4   - E4400A1.95V1.8V62MM106.4 61.4
FF400R12KT3_E1200VIGBT3   - T3400A1.7V1.65V62MM106.461.4
FF400R12KT31200VIGBT3   - T3400A1.7V1.65V62MM106.461.4
FF400R12KE3_B21200VIGBT3   - E3400A1.7V1.65V 62MM106.4 61.4
FF400R12KE31200VIGBT3   - E3400A1.7V1.65V 62MM106.461.4
FF400R06KE3600VIGBT3   - E3400A1.45V1.55V 62MM106.4 61.4
FF450R12KT41200VIGBT4   - T4450A1.75V1.7V62MM106.461.4
FF450R12KT4P1200VIGBT4   - T4450A1.75V1.7V62MM106.461.4
FF450R12KE41200VIGBT4   - E4450A1.75V1.7V62MM106.461.4
FF450R12KE4_E1200VIGBT4   - E4450A1.75V1.7V 62MM106.461.4
FF450R12KE4P1200VIGBT4   - E4450A1.75V1.7V62MM106.461.4
FF500R17KE41700VIGBT4   - E4500A1.95V1.95V 62MM106.461.4
FF600R12KE4_E1200VIGBT4   - E4600A1.75V1.7V 62MM106.461.4
FF600R12KE41200VIGBT4   - E4600A1.75V1.7V62MM106.461.4
FF600R12KE4P1200VIGBT4   - E4600A1.75V1.7V62MM106.461.4