FF100R12KS4

1200 V dual IGBT module

半桥 62 mm 1200 V 100 A 双开关 IGBT 模块,采用支持高频开关的第二代快速IGBT,是您设计工作的不二之选。

特征描述
潜在应用
 • 高短路能力

 • 自限制短路电流

 • 低开关损耗

 • 出色的坚固性

 • 具有正温度系数的VCEsat

 • 封装的 CTI > 400

 • 高爬电距离和电气间隙


 • 电机控制和驱动

 • 不间断电源(UPS)

 • 风能系统解决方案

11.png优势

 • 灵活性

 • 出色的电气性能

 • 高可靠性

 • 灵活性

 • 出色的电气性能

 • 高可靠性

FF100R12KS4.png

技术参数

ParametricsFF100R12KS4
ConfigurationDual
Dimensions (length)106.4 mm
Dimensions (width)61.4 mm
Housing62 mm
IC(nom) / IF(nom)100.0 A
IC   max100.0 A
QualificationIndustrial
TechnologyIGBT2 Fast
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)3.2 V
VF (Tvj=25°C typ)2.0 V
Voltage Class1200.0 V

FF系列62MM封装型号列表

型号电压电流VCE(sat)   Tvj=25°C typVF   Tvj=25°C
     typ
长宽宽度
FF100R12KS412001003.2   V2   V106.461.4
FF150R12KT3G12001501.7   V1.65   V106.461.4
FF150R12KE3G12001501.7   V1.65   V106.461.4
FF150R17KE417001501.95   V1.65   V106.461.4
FF150R12KS412001503.2   V2   V106.461.4
FF150R12KS4_B212001503.2   V2   V106.461.4
FF200R12KT312002001.7   V1.65   V106.461.4
FF200R12KT3_E12002001.7   V1.65   V106.461.4
FF200R12KT412002001.75   V1.65   V106.461.4
FF200R12KE412002001.75   V1.65   V106.461.4
FF200R12KE4P12002001.75   V1.65   V106.461.4
FF200R12KE312002001.7   V1.65   V106.461.4
FF200R06KE36002001.45   V1.55   V106.461.4
FF200R17KE317002002   V1.8   V106.461.4
FF200R12KS412002003.2   V2   V106.461.4
FF200R12KS4P12002003.2   V2   V106.461.4
FF300R12KT3P_E12003001.7   V1.65   V106.461.4
FF300R12KT3_E12003001.7   V1.65   V106.461.4
FF300R12KT312003001.7   V1.65   V106.461.4
FF300R12KT4P12003001.75   V1.65   V106.461.4
FF300R12KT412003001.75   V1.65   V106.461.4
FF300R06KE36003001.45   V1.55   V106.461.4
FF300R12KE312003001.7   V1.65   V106.461.4
FF300R06KE3_B26003001.45   V1.55   V106.461.4
FF300R07KE4650   3001.55   V1.55   V106.461.4
FF300R17KE417003001.95   V1.8   V106.461.4
FF300R12KE4_E12003001.75   V1.65   V106.461.4
FF300R12KE4P12003001.75   V1.65   V106.461.4
FF300R12KE412003001.75   V1.65   V106.461.4
FF300R12KE4_B212003001.75   V1.65   V106.461.4
FF300R17KE4P17003001.95   V1.8   V106.461.4
FF300R12KS4P12003003.2   V2   V106.461.4
FF300R12KS412003003.2   V2   V106.461.4
FF400R12KT3P_E12004001.7   V1.65   V106.461.4
FF400R12KT4P12004001.65   V1.65   V106.461.4
FF400R07KE46504001.55   V1.55   V106.461.4
FF400R17KE4_E17004001.95   V1.8   V106.461.4
FF400R17KE417004001.95   V1.8   V106.461.4
FF400R12KT3_E12004001.7   V1.65   V106.461.4
FF400R12KT312004001.7   V1.65   V106.461.4
FF400R12KE3_B212004001.7   V1.65   V106.461.4
FF400R12KE312004001.7   V1.65   V106.461.4
FF400R06KE36004001.45   V1.55   V106.461.4
FF450R12KT412004501.75   V1.7   V106.461.4
FF450R12KT4P12004501.75   V1.7   V106.461.4
FF450R12KE412004501.75   V1.7   V106.461.4
FF450R12KE4_E12004501.75   V1.7   V106.461.4
FF450R12KE4P12004501.75   V1.7   V106.461.4
FF500R17KE417005001.95   V1.95   V106.4 61.4
FF600R12KE4_E12006001.75   V1.7   V106.461.4
FF600R12KE412006001.75   V1.7   V106.461.4 
FF600R12KE4P12006001.75   V1.7   V106.461.4